Thisted Kommune

Anbefaling

Klaus Bertel har siden 1992 afholdt kurser for Thisted Kommune, som ekstern underviser.

Emnerne har gennem årene været:

  • afværge voldsepisoder
  • bearbejdning af situationer fra tidligere voldstilfælde/trusler om vold
  • forebyggelse af voldsepisoder
  • forebyggelse af konfliktsituationer i forhold til borgere og brugere
  • stresshåndtering
  • konflikthåndtering
  • psykisk førstehjælp

Indenfor hvert emne har der været mange hold, eftersom tilslutningen fra Thisted Kommunes medarbejdere og ledere, hver gang har været meget stor.

Klaus Bertel har gennem alle årene været en afholdt underviser, som har høstet mange roser fra deltagerne. Han har gennem alle årene udviklet sig fagligt, og kurserne indeholder altid nyeste teoretiske viden. Derudover er han altid lydhør og imødekommende overfor ønsker fra os som kursusudbydere.

Klaus Bertel er hurtig til at lave en forventningsafstemning ved kursusstart, således at det enkelte kursus bliver drejet i forhold til kursisternes forventninger og ønsker.

Klaus Bertel formår at skabe en stemning, der indgyder kursisterne tillid og tryghed således, at det enkelte kursus bliver nærværende og udbytterigt. Han evner at favne den enkelte kursist så alle føler sig set og hørt, uden enkeltpersoner overtager styringen.

Klaus Bertel har udover undervisning været tilknyttet Thisted Kommune som fast psykolog i forbindelse med krisebehandling af medarbejdere fra 16. marts 1993 – 31. december 2003.

Thisted Kommune var yderst tilfreds med responstiden, servicen og medarbejdernes udbytte i forbindelse med krisebehandling. Aftalen ophørte da Klaus Bertel solgte konceptet til Falck Healthcare.

Vi kan på det varmeste anbefale Klaus Bertel til andre og vil fremover stadig benytte ham som underviser på vores interne kurser.