Privatlivspolitik

Når du besøger Klaus Bertel’s hjemmeside www.klausbertel.dk accepterer du at vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores privatlivs-, og cookiepolitik. Klaus Bertel ejer, driver og er dataansvarlig for hjemmesiden.

Vi deler nogle af dine oplysninger med tredjeparter, med hvilke vi har indgået databehandleraftaler og i forbindelse hermed har vi sikret os, at de overholder gældende lovgivning på området, herunder GDPR.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, dvs både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Personoplysninger er f.eks. vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, mobilnummer eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Personoplysninger dækker endvidere også alle oplysninger om en identificeret eller identificérbar person, herunder f.eks. oplysninger om køb, hvilke sider, personen ser på et website, hvilke søgeord vedkommende anvender etc.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiderne uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Klaus Bertel har dog brug for visse personoplysninger for at kunne servicere dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.

Vi er omfattet af reglerne om behandling af data, som fremgår af gældende lovgivning, herunder GDPR. De fleste af oplysningerne vi behandler er almindelige personoplysninger som du selv har givet i forbindelse med oprettelse af medlemskab, såsom f.eks. navn, adresse og cpr.nr. Vi behandler også personfølsomme oplysninger, såsom f.eks. sygdomsoplysninger.

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback; eller
  • i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiderne eller på anden måde

Klaus Bertel indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat adresse) for at levere den ydelse, som en bruger / besøgende på hjemmesiderne efterspørger.

Klaus Bertel bruger Google Analytics. Vi har valgt at anonymisere alle personoplysninger, også IP-adresser, i forbindelse hermed, hvorfor al statistik håndteres af Google i anonymiseret form.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om brugerne på hjemmesiderne, og vi opbevarer ikke informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Dine personoplysninger afgivet på hjemmesiderne videregives kun til:

  • udvalgte og betroede tredjemænd med dit samtykke, såsom fx TR eller advokat i forbindelse med evt. sag der kræver advokatbistand.

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiderne fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender dem. Statistikken anvendes fortrinsvis i opsummeret form, f.eks. til at se brugsmønstre og for at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest.

  • Google Analytics (trafikmåling, som vi har valgt at gennemføre i anonymiseret form)

Det sker ved anvendelse af cookies.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Klaus Bertel ikke data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne på hjemmesiderne.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne som du afgiver som bruger lagres kun på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Klaus Bertel’s vegne i henhold til denne datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i hvilke typer af oplysninger Klaus Bertel har registreret og behandler om dig.

Efter forespørgsel oplyser vi dig om dine registrerede oplysninger. Hvis du har indsigelser, foretager vi berigtigelse og/eller sletning i det omfang, det ønskes og i øvrigt er sagligt begrundet.

Hvis du ønsker dataindsigt eller at data om dig slettes, skal du skrive til os på adressen klaus@arospsyk.dk

Spørgsmål og klager vedrørende håndtering af personoplysninger kan ske til den danske datatilsynsmyndighed: Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Klaus Bertel’s ansvar

Klaus Bertel bestræber sig på løbende at opdatere sidernes indhold og oplysninger. Vi garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og vi fraskriver os ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer der gives på hjemmesiden.

Klaus Bertel’s hjemmeside indeholder desuden links til andre hjemmesider. Vi påtager os heller intet ansvar for indholdet på disse sider.

Klaus Bertel er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til brugerens eller tredjemands data. Klaus Bertel kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

Klaus Bertel forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af personoplysninger og øvrige krav og evt. best practices for databeskyttelses- og privacy-området.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen  klaus@arospsyk.dk