CV

Klaus Bertel, Cand. psych., autoriseret psykolog

Privatpraktiserende psykolog
Klinik: Bruunsgade 29 2. Sal, 8000 Århus C

Primære fokusområder indenfor klinisk psykologisk arbejde:

– Angst- og depressionsbehandling

– Behandling af traumatiserede børn, unge og voksne

– Stressbehandling

 

Foredrags- og kursusvirksomhed:

– Stresshåndtering i organisationer

– Psykisk arbejdsmiljø, fx foredrag om krisehåndtering i forbindelse med fyringsrunder

 

Eksempler på samarbejdspartnere:

– Danske Bank: primært behandling af røveriramte, herudover stress- og krisebehandling

– Handelsbanken: supervision samt kursusvirksomhed

– Århus Kommune (Magistratens 3. afd.), social- og sundhed, samarbejde indgået gennem Agnete Brask (fortsat tilknyttet via Falck Healthcare)

– Thisted Kommune: kurser i stresshåndtering, konflikthåndtering samt supervision af kommunens medarbejdere

– Produktionsvirksomheden ProDesign International: stresshåndtering og ledelsessupervision

– Center for stress

– Falck Heathcare

– DSB

– Post Danmark

 

Uddannelse:

1992

Cand. psych. fra Århus Universitet

1996

Autorisation

Primære supervisorer:

Thomas Iversen, Psykiatrisk Hospital Risskov

Merete Mørch, Kognitiv Center Risskov

Supervisorer efter autorisation:

Cand.philol Jan Olesen, Norge

Liselotte Holm, autoriseret psykolog, cand.psych., Svendborg

Kirsten Dreyer, cand.psych., Holstebro

Palle Isbrandt Jansen, Erhvervspsykologisk Rådgivning, Århus

Josef Guldager, chefpsykolog Danske Bank

Dorte Tang, chefpsykolog DSB

Henrik Olsborg, autoriseret psykolog, cand.psych., København

Per Schaeffner, cand.psych., HD, Albertslund

Erik Elnegaard, privatpraktiserende psykolog Vækstcenteret Nr. Snede , autoriseret cand. Psych.

Fra 1996

Kurser og supervision arrangeret af Amt og Region for psykologer med ydernummer

2000

Uddannet EMDR Terapeut, København

Fra 2002

Falck Healthcare seminarer og efteruddannelse samt intern supervision i Falck Healthcare

2003

Psykotraumatologisk specialistuddannelse

2004

Meditationsuddannelse (mindfullness), Kreta

2007

Uddannet stressvejleder v/Center for Stress, Fakse

 

Kompetencegivende kurser efter specialistgodkendelse:

2003

Psykologisk Debriefing v/Jakob Inge Kristoffersen, Psykolog Senter for Krisepsykologi i Bergen, Norge (Arrangeret af Dansk Krise og Katastrofepsykologisk Selskab)

2004

Gennemførte kurser hos Dansk Krise og Katastrofepsykologisk Selskab:

– Intervention i grupper og organisationer v/ Dr. Psychol Ståle Einarsen, Universitet i Bergen, Norge

– Sorg og krise hos voksne v/Jakob Inge Kristoffersen, psykolog Senter for Krisepsykologi Bergen, Norge

2006

Behandling af stresssymptomer og udbrændthedstilstande v/Giorgio Grossi, Ph.D., Stressmottagningen, Karolinska Sygehus, Stockholm
(Arrangeret af Dansk Krise og Katastrofepsykologisk Selskab)

2007

Supplerende kurser EMDR, San Diego:

– The Psychology of High-Performing Leaders: Executive Performance Enchancement with EMDR

– Effectively Utilizing the 8 Phases of EMDR with Any Age Child or Adolescent

2008

Gennemførte kurser hos Dansk Krise og Katastrofepsykologisk Selskab:

– Individet og individualpsykologiens tilbagekomst i arbejds- og organisationspsykologien v/Dr. Psychol Ståle Einarsen

– Den tredje bølge i kognitiv adfærdspsykologisk behandling af stress og langvarig smerte v/Ph.D. Giorgio Grossi

– Major Incident Management v/BA (hons); CQSW, DMS (hons), Director of the Northern Ireland Centre for Trauma & Transformation (NICTT)

26. Maj 2016, Trauma, mentalizing and attachment. Jon G. Allan. PhD.  FHC kursus.

2016

27. Maj, Hvordan kan du som psykolog støtte op om sygemeldtes tilagevenden til arejdet og den efterfølgende fastholdelse i arejdet ? Yun Ladegaard, Cand. psych. og Vivi Imer, studielektor. FHC kursus.

17. August,    ISTDP instituttet, Aarhus v/ Specialist i psykoterapi Bjarne Thannel (ørn og voksne) 30 timers kursus i metoden. metode og træning.

10. – 11. Oktober, Psykofarmakologi for voksne.  12 timer.

2017

7. – 8. Februar. Diagnostik og intervention af angst og depression. Ved Specialpsykolog i psykiatri. Christian Møller Pedersen. 12 timer.

18. Septemer.  Scott D. Miller kursus. FHC, Køenhavn.  6 timer.

30.-31. Oktober. Cektos. Metakognitiv terapi mod depression. Specialist Pia Callesen. 12 timer.

Fra Marts 2017 til November 2018. Uddannelse i Kognitiv AdfærdsTerapi. Voksenområdet. 5 moduler a 4 dage a 6 timer. I 2018 48 timers supervision i gruppe.

 

Supervision:

Gruppe med Lisbeth Dissing – Specialist i psykoterapi og supervisor børnepsykologi og supervision. Ole Horsholm – akutpsykolog i NORD og psykotraumatolog. 10 timer hvert halve år – 6 timer i 2017.

Chefpsykolog og specialpsykolog i psykiatri Christian Pedersen (psykiatrisk hospital, Risskov) 4 ene timer. Sags supervision. 2 sessioner 2017

9 timers gruppe supervision ved Specialist og supervisor Christina Schlander, Kognitivt Center, Aarhus.

Herudover superviserer jeg kolleger i mit klinikfællesskab. Psykologerne Frederiksberg.