Henvisning

Jeg har arbejdet med henviste siden 1997.Du kan blive henvist for følgende:

 • Røveri-, Volds- eller voldtægtsoffer.
 • Trafik- og ulykkesoffer.
 • Pårørende til alvorligt psykiske syge personer.
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødfald.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Kan ydes forud, når anmodning er fremsendt til abortsamrådet.
 • Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let moderat depression, efter udført psykometriske test (fra 18 år)
 • Personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (18 til 38 år)